Černá věž

Čím žijeme


 Festival ČERNÁ VĚŽ

Od září nacvičujeme nové skladby, které nám náš dirigent MgA. Jan Meisl, ArtD. aranžuje přímo na míru. Oproti minulému ročníku festivalu, jsme zvedli laťku a přibrali jsme k naší hudební produkci čtyři sbory.

Comments